Rezervācijas noteikumi 

Preambula 

Volkswagen oficiālais importētājs Latvijā Moller Baltic Import SE, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, reģ. Nr. 40103176283, piedāvā iespēju rezervēt ekskluzīvo Volkswagen ID.3 1ST Special Edition izlaiduma modeli. Modelis ID.3 pasaules pirmizrādi piedzīvos 2019. gada septembrī, un Latvijā to plānots laist klajā 2020. gadā. Izmantojot Agro rezervēšanu, Klients iegūst unikālu iespēju veikt modeļa ID.3  pasūtīšanu ātrāk par citiem un kļūt par īpašā modeļa ID.3. 1ST Special Edition, kas tiek ekskluzīvi piedāvāts tikai Agrajā rezervēšanā, īpašnieku. 

Lai veiktu Agro rezervēšanu, Klientam jāiemaksā 1000 € Agrās rezervēšanas maksa. Agrās rezervēšanas maksa Klientam tiks pilnībā atmaksāta 5 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas un pirkuma līguma parakstīšanas ar Volkswagen pārstāvi vai rezervācijas atcelšanas, kā arī citos gadījumos ne vēlāk kā 14 dienas pēc ID.3 sērijveida modeļa oficiālās pasūtīšanas sākuma 2020.gada marta beigās.. 

Pirms Agrās rezervēšanas veikšanas Klients apņemas izlasīt Agrās rezervēšanas noteikumus un veikt Agro rezervēšanu tikai tad, ja piekrīt šiem noteikumiem. Ja Klients nepiekrīt Agrās rezervēšanas noteikumiem, Klients nav tiesīgs veikt Agro rezervēšanu 

Moller Baltic Import SE un klients turpmāk tekstā tiek apzīmēts kā “Puses”. 

1. Definīcijas 

Nodaļā definētajiem Agrās rezervēšanas terminiem, kas sākas ar lielo burtu un izmantoti gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī, ir šādas nozīmes: 

“Klients” – Volkswagen ID. tīmekļvietnes id.volkswagen.lv lietotājs, privātpersona, uzņēmuma darbinieks vai šī darbinieka ģimenes loceklis, kas darbojas savā vārdā, dzīvo Latvijā un nav Moller Baltic Import SE vai partneruzņēmumu un Volkswagen oficiālo pārstāvju darbinieks, kā arī negūst labumu no sadarbības ar Moller Baltic SE vai oficiālajiem Volkswagen pārstāvjiem.  

“Pārstāvis” – oficiālais Volkswagen pārstāvis Latvijā, ko Klients izvēlējies Agrās rezervēšanas procesā. Pārstāvim ir oficiālas tiesības izplatīt Volkswagen elektriskos automobiļus Latvijā. Pilnu informāciju par Klienta izvēlēto Pārstāvi pieejama tīmekļvietnē id.volkswagen.lv, un Klients to var pārbaudīt pirms izvēlas Pārstāvi. 

“Automobilis” – Volkswagen ID.3 1ST Special Edition īpašā izlaiduma modelis, kura pasūtīšanu Agrās rezervēšanas Klientiem būs iespējams veikt  2019. gada janvāra beigās. Latvijā Agrajai rezervēšanai pieejami 10 ID.3 1ST Special Edition automobiļi. Jaunais Volkswagen eletkroauto ID.3 pasaules pirmizrādi piedzīvos 2019. gada septembrī. 

“Agrā rezervēšana” – Klientam piedāvāta iespēja tiešsaistē (id.volkswagen.lv tīmekļvietnē) veikt Automobiļa (īpašā izlaiduma ID.3 1ST Special Edition modelis) rezervāciju pasūtīšanai pirms pasaules pirmizrādes un sērijveida modeļa pasūtīšanas sākšanās, iemaksājot Agrās rezervēšanas maksu 1000 € apmērā. 

“Klientam veicamās darbības” – attiecas uz darbībām, kas Klientam jāizpilda id.volkswagen.lv tīmekļvietnē, lai veiktu Agro Automobiļa rezervēšanu. 

2. Priekšmets 

Agrās rezervēšanas noteikumi un dokumenti, uz kuriem tie attiecināmi, ietver nosacījumus, kas izskaidro Klientam piedāvātās priekšrocības, rezervējot Automobili id.volkswagen.lv tīmekļvietnē. 

Klients apstiprina, ka pirms Agrās rezervēšanas veikšanas ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Automobili un Agro rezervāciju. 

Klients apstiprina un piekrīt, ka visa ar Automobili saistītā informācija, piemēram, cena vai precīzs pasūtīšanas datums, var nebūt zināms Agrās rezervēšanas veikšanas brīdī. Klients arī apstiprina un piekrīt, ka Agrā rezervēšana tiks veikta, pamatojoties tikai uz to informāciju, kas pieejama Agrās rezervēšanas veikšanas brīdī un apkopota id.volkswagen.lv tīmekļvietnē, kā arī iekļauta e-pastā, kas tiek izsūtīts pēc veiksmīgas rezervācijas. Klients apstiprina un piekrīt, ka var atcelt Agro rezervāciju bez maksas saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 9. punktā “TIESĪBAS ATCELT AGRO REZERVĀCIJU UN SAŅEMT ATMAKSU”. 

Klients apstiprina un piekrīt, ka Agrā rezervēšana atšķiras no Automobiļa pasūtīšanas un, ja Klients nolemj pasūtīt Automobili, Klienta pienākums ir sazināties ar savu izvēlēto Pārstāvi, lai Pārstāvis varētu sagatavot Automobiļa pasūtījumu un pirkuma līgumu.  

3. Līguma dokumenti 

Klienta veiktā Agrā rezervācija pilnībā atbilst šiem Agrās rezervēšanas noteikumiem. Klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis pašreizējiem Agrās rezervēšanas noteikumiem, apņemas rīkoties saskaņā ar šiem noteikumiem un spēj tiesiski izpildīt pašreizējos noteikumus. 

Agrās rezervēšanas līgumsaistības starp Klientu un Moller Baltic Import SE ietver  sekojošus līguma dokumentus (turpmāk tekstā – “Līgums”): 

 • jebkurš Volkswagen vai Moller Baltic Import SE vārdā nosūtītais e-pasts, kas saistīti ar Agro rezervāciju, kā arī e-pasti, kas ietver apkopotu informāciju par Agro rezervāciju un apmaksu; 
 • e-pasts, kurā apkopota Agrās rezervācijas un apmaksas informācija; 
 • e-pasts, kas apstiprina maksājumu un attiecīgo rēķinu; 
 • unikālais Agrās rezervācijas kods. 

Ja kāds no šajos dokumentos ietvertajiem noteikumiem rada pretrunas, jārīkojas saskaņā ar tā dokumenta norādījumiem, kuram atbilstoši šeit parādītajai klasifikācijai ir augstāks spēks. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Klients saņem e-pastu ar apkopotu Agrās rezervācijas un apmaksas informāciju, kā arī rezervācijas kodu. Klientam vēlams izdrukāt šos e-pastus un glabāt privātā un drošā vietā. 

4. Agrās rezervēšanas tvērums 

Agrā rezervēšana paredzēta Automobilim, kas būs pieejams, tikai veicot ekskluzīvu  pasūtīšanu 2019. gada janvāra beigās. Norādītais laiks ir aptuvens. Moller Baltic Import SE var mainīt pasūtīšanas sākšanas datumu saskaņā ar Automobiļa ražotāja specifiskajām tehniskajām un ražošanas prasībām. 

Ja Automobiļa pārdošana tiks atcelta, Moller Baltic Import SE nosūtīs Klientam informāciju par pārdošanas atcelšanu, un iemaksātā summa tiks atmaksāta 5 dienu laikā pēc atcelšanas. Veicot Agro rezervāciju id.volkswagen.lv tīmekļvietnē, katrs Klients var rezervēt vienu (1) automobili. 

Latvijā pasūtīšanai pieejami 10 ID.3 1ST Special Edition izlaiduma Automobiļi. Agrajai rezervēšanai pieejami tikai 10 Automobiļi, tāpēc Klienti, kas pieteikušies novēloti tiks ievietoti gaidīšanas sarakstā un saņems informāciju par citiem Volkswagen piedāvājumiem. 

Agrā rezervēšana ir individuāla. Klients nedrīkst savu rezervāciju nodot trešajai personai – ne par velti, ne par maksu. Moller Baltic Import SE patur tiesības atcelt Agro rezervāciju, ja persona, kas uz to piesakās pie Pārstāvja, nav persona, kas veikusi Agro rezervāciju. Moller Baltic Import SE patur arī tiesības atcelt Agro rezervāciju gadījumā, ja noskaidrots, ka tā veikta, lai Automobili pēcāk nodotu tālākpārdošanā. Pēc atcelšanas Moller Baltic Import SE atmaksās Klienta samaksāto summu par Agro rezervāciju. 

5. Klientam veicamās darbības 

Klients id.volkswagen.lv tīmekļvietnes Agrās rezervēšanas sadaļā ir iespējams: 

 • tīmekļvietnes apmeklēšanas brīdī uzzināt pieejamo informāciju par Automobili; 
 • lai turpinātu Automobiļa Agro rezervēšanu, id.volkswagen.lv tīmekļvietnē izvēlēties Pārstāvi un samaksātu Agrās rezervēšanas maksu tūkstoš (1000) € apmērā, Klientam pirms Agrās rezervēšanas apstiprināšanas un jebkādu maksājumu veikšanas iepazīties ar Agrās rezervēšanas noteikumiem un jāapstiprina piekrišana, noklikšķinot uz ikonas “Apmaksāt rezervāciju’’; 
 • atcelt Agro rezervāciju un saņemtu Agrajai rezervācijai iemaksātās summas atmaksu. 

Veicot Agro rezervāciju id.volkswagen.lv tīmekļvietnē, Klientam jānorāda precīza un aktuāla informācija. Atbildība nav piemērojama, ja Klients sniedz nepatiesu, nepareizu, nepilnīgu, neprecīzu informāciju vai neatjaunina to. Agrās rezervēšanas pieteikšanas procesā id.volkswagen.lv tīmekļvietnē ievāktajai Klienta informācijai ir piemērota Privātuma politika, kas izklāstīta id.volkswagen.lv tīmekļvietnē, un kuras izlasīšanu un apstiprināšanu ir apliecinājis Klients. Privātuma politika atrodama id.volkswagen.lv tīmekļvietnes apakšdaļā. 

Tīmkekļa vietnē id.volkswagen.lv  nav iespējams veikt Automobiļa iepriekšpasūtīšanu vai tās rēķina apmaksu - tas būs jāveic uz vietas autosalonā pie Klienta izvēlētā Pārstāvja, kad iepriekšpastūtīšana būs pieejama. 

6. Automobiļa Agrās rezervēšanas process 

Veicot Agro rezervēšanu, Klients varēs pasūtīt 1 no 10 pieejamajiem īpašā izlaiduma jaunajiem Volkswagen ID.3 1ST Special Edition automobiļiem krietnu laiku pirms oficiālās modeļa pasaules pirmizrādes 2019. gada septembrī un agrāk par pārējiem, kuri vēlēsiet kļūt par ID.3 īpašnieku. 

Tādējādi Klientam tiek sniegta iespēja kļūt par vienu no pirmajiem Volkswagen klientiem, kas pasūtījuši Automobili, un savā īpašumā iegūst tikai Agrajā rezervācijā pieejamo īpašā izlaiduma ID. 1ST Special Edition Automobili. 

Lai veiktu Agro rezervēšanu, Klientam jāiemaksā Moller Baltic Import SE Agrās rezervēšanas maksa tūkstoš (1000) € apmērā. Ja Klients, kad Automobilis būs pieejams pasūtīšanai, pasūtīts Automobili pie Pārstāvja, iemaksātā summa tiks atmaksāta 5 dienu laikā. Ja Klients izvēlēsies nepasūtīt Automobili, iemaksātā summa tiek atmaksāta 14 dienu laikā pēc sērijas modeļa oficiālās iepriekš pasūtīšanas sākuma datuma. 

Klients apstiprina un piekrīt, ka Agrās rezervēšanas pamatā izmantota ID. tīmekļvietnē ievietotā informācija, ka šī informācija nav līgumiski saistoša un Moller Baltic Import SE var papildināt un mainīt šo informāciju, par to pēcāk paziņojot e-pastā, kas nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Klients apstiprina, ka Agrā rezervēšana ir atsevišķs process, kas piešķir Automobiļa pasūtīšanas priekšrocības, bet neuzliek Klientam atbildību veikt Automobiļa pasūtīšanu. Pasūtījuma nosacījumi tiek noteikti nākamajā pasūtījuma posmā, kas ir nodalīts no Agrās rezervācijas. 

Klients ir informēts, ka Automobiļa specifikāciju, tā cenu un aptuveno piegādes datumu paziņos Klienta izvēlētais Pārstāvis pirms automobiļa pasūtīšanas autosalonā. 

Klients var atcelt Agro rezervāciju un saņemt rezervācijas maksas atmaksu jebkurā brīdī atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti 9. nodaļā “Tiesības atcelt Agro rezervāciju un saņemt atmaksu”. 

Pirms Agrās rezervēšanas uzsākšanas Klientam tiek sniegta informācija par Agro rezervēšanu, kurā iekļauti atcelšanas noteikumi un minēts, ka Agrās rezervēšanas apstiprināšanai nepieciešams veikt iemaksu tūkstoš (1000) € apmērā. 

Kolīdz Agrā rezervēšana ir apstiprināta un Moller Baltic Import SE ir saņēmis maksājumu, Klientam tiek nosūtīts e-pasts, kas ietver norādīto informāciju, e-pasta adresi un reģistrācijas informāciju id.volkswagen.lv tīmekļvietnē, Līgumu starp Klientu un Moller Baltic Import SE, Automobiļa specifikāciju atbilstoši Agrās rezervēšanas pieprasījumā minētajam informācijas apkopojumam, maksājuma apstiprinājumu, kā arī atgādinājumu par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz Klienta tiesībām atcelt Agro rezervāciju. 

Pēc Agrās rezervēšanas Klients saņems e-pastu ar papildinformāciju par Automobili, kolīdz tāda būs pieejama. 

Apstiprinot Klienta veikto Agro rezervāciju, Moller Baltic Import SE informēs Klienta izvēlēto Pārstāvi un viņam pārsūtīs informāciju, kas saistīta ar Agro rezervāciju, tostarp viņa e-pasta adresi un tālruņa numuru. Pārstāvis sazināsies ar Klientu pa tālruni, lai vienotos par tikšanās laiku un Automobiļa pasūtījumu, kad tas būs iespējams. 

Moller Baltic Import SE pārtrauc Agro rezervēšanu, ja rezervēti 10 ID.3 1ST Automobiļi. 

Moller Baltic Import SE var atcelt Klienta Agro rezervāciju šādos gadījumos: 

 1. Klients ar Pārstāvi līdz ekskluzīvās pasūtīšanas beigām nav noslēdzis Automobiļa pirkuma līgumu; 
 2. Volkswagen AG pieņem lēmumu neražot Automobili; 
 3. Persona, kas vēlas izmanto Agrās rezervēšanas kodu un pasūtīt Automobili, nav Klients, kas veicis Agro rezervēšanu. 

Klientam tiks atmaksāta Agrās rezervēšanas maksa 5 dienu laikā no atmaksas pieprasījuma un ne vēlāk kā 14 dienas pēc sērijveida modeļas pasūtīšanas sākuma. 

Klienta Agrās rezervēšanas iemaksai netiek piemērota procentu likme. Ja Agrā rezervēšana tiek atcelta, atmaksātā summa būs tik pat liela kā Klienta iemaksātā summa. 

Jebkādas apstiprinātas un apmaksātas Agrās rezervēšanas modifikācijas, piemēram, Klienta kontaktinformācijas izmaiņas vai sākotnēji izvēlētā Pārstāvja maiņa, ir jāatceļ atbilstoši 9. nodaļai “TIESĪBAS ATCELT AGRO REZERVĀCIJU UN SAŅEMT ATMAKSU”, un Klientam jāveic jauna Agrā rezervācija, kurā iekļautas nepieciešamās izmaiņas. Šāda veida modifikāciju rezultātā Klientam tiek atmaksāti par Agro rezervāciju iemaksātie 1000 €, bet pēc tam Klientam atkārtoti ir jāveic Agrās rezervēšanas apmaksa 1000 € apmērā. 

7. Agrās rezervēšanas apmaksa 

Maksājums tiek veikts, izmantojot Visa vai Mastercard kredītkarti vai Paypal kontu. Maksājumu pakalpojumu nodrošina Swedbank, jo tā izceļas ar ļoti drošiem elektronisko maksājumu pakalpojumiem. 

Klients norāda kredītkartes informāciju atbilstoši drošā maksājuma procesā norādītajām instrukcijām. 

Klients garantē, ka viņam ir nepieciešamās pilnvaras, lai veiktu Moller Baltic Import SE piedāvātos tiešsaistes maksājumus. Moller Baltic Import SE patur tiesības apturēt Agro rezervēšanu, ja oficiāli akreditētas iestādes neapstiprina kredītkartes maksājumu. 

Klienta maksājums ir uzskatāms par izpildītu tikai tad, kad no Moller Baltic Import SE tiek saņemts rēķins par faktisko maksājuma summu. 

8. Automobiļa konfigurācija 

Izmantojot id.volkswagen.lv tīmekļvietni, Klients nevar izmantot maksājumu kā pirmo iemaksu Automobiļa iegādei nākotnē. 

Apstiprinot Agro rezervāciju, Moller Baltic Import SE informēs rezervācijas laikā izvēlēto Klienta Pārstāvi un viņam pārsūtīs informāciju, kas saistīta ar Agro rezervāciju, tostarp viņa e-pasta adresi un tālruņa numuru. 

Moller Baltic Import SE arī nosūtīs Klientam e-pastu ar atgādinājumu, kad Automobilis būs pieejams pasūtīšanai pie Pārstāvja. E-pastā tiks norādīts, ka automobiļa pasūtīšanas procesa sākumā ar Klientu sazināsies Pārstāvis.  

Pārstāvis sazināsies ar Klientu pa tālruni, lai vienotos par tikšanās laiku un uzsāktu Automobiļa pasūtīšanas procesu. 

Klients un Pārstāvis vienojas par Automobiļa pasūtīšanas nosacījumiem, tostarp Automobiļa konfigurāciju, cenu un finansējuma nosacījumiem, kā arī piegādes datumu. Automobiļa pārdošanas līgumu noslēdz Pārstāvis un Klients. 

9. Tiesības atcelt Agro rezervāciju un saņemt atmaksu 

Klients jebkurā laikā var atcelt Agro rezervāciju nepaskaidrojot iemeslu. Ja Klients un Pārstāvis ir parakstījis Automobiļa pirkuma līgumu, atcelšana vairs nav iespējama. 

Pamatojoties uz Agrās rezervēšanas perioda laikā saņemto informāciju, Klientam jāizvērtē, vai viņš vēlas saglabāt Agro rezervāciju. 

Lai atceltu Agro rezervāciju, Klientam par savu lēmumu jāpaziņo Moller Baltic Import SE. Moller Baltic Import SE piedāvā Klientam vairākas atcelšanas iespējas: 

 1. Sekojot instrukcijām, kas norādītas Agrās rezervēšanas apstiprinājuma lapas apakšā; 
 2. Agrās rezervācijas apstiprinājuma e-pastā, kas tiek izsūtīts klientam pēc veiksmīgas rezervācijas 
 3. Tīmekļa vietnes id.volkswagen.lv apakšdaļā; 
 4. Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā. 

Papildinformācija pieejama pie jautājuma “Kā iespējams atcelt Agro rezervāciju savu? ”, kas atrodams Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā.  

Moller Baltic Import SE atmaksā Klienta samaksāto summu ne vēlāk kā 5 bankas darbdienu laikā no Agrās rezervēšanas dienas, izmantojot to pašu maksājumu metodi, kas lietota iepriekšējā pārskaitījumā. 

Klients saņems iemaksāto summu ne vēlāk kā 14 dienas pēc modeļa oficiālās iepriekšējās pasūtīšanas sākuma.